Fiscaal voordelig rijden met een elektrische auto

Profiteer van veel belastingvoordeel en lage onderhoudskosten

Voor elektrische auto’s is in 2020 een flink aantal fiscale stimuleringsmaatregelen van kracht. Hieronder vind je een overzicht van de regelingen voor 2020 en ook alvast een vooruitblik voor de komende jaren.

Bijtelling

Bij een volledig elektrische auto is in 2020 op het standaardbijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde over de eerste € 45.000 aan catalogusprijs een korting verleend van 14 procentpunten. Het bijtellingspercentage is dan 8%. Is de catalogusprijs meer dan € 45.000, dan geldt daarboven het gewone bijtellingstarief van 22%.

Per 2021 gaat de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s naar 12% over de eerste € 40.000. In 2022, 2023 en 2024 wordt het percentage 16% en in 2025 17%. Daarna geldt het standaardtarief van 22% ook voor elektrische auto’s. Er blijft een overgangsregeling van kracht waarmee het bijtellingspercentage van de Datum Eerste Toelating steeds voor 60 maanden geldt. De bijtellingsregeling wordt tussentijds steeds geëvalueerd en kan dan bijgesteld worden voor nieuwe situaties.

Nieuwe BPM tarieven en EV-vrijstelling

Voor volledig elektrische auto’s (EV’s) blijft tot en met 2024 de BPM-vrijstelling bestaan. Vanaf 2025 geldt voor deze auto’s alleen de vaste voet van € 360. Als straks een steeds groter deel van het wagenpark uit elektrische auto’s zal bestaan, levert dat de vraag op of de BPM op deze manier dan nog wel houdbaar is. Daarom zal het kabinet onderzoeken wat op de langere termijn een houdbaar systeem van autobelastingen kan zijn.

Nihiltarief motorrijtuigenbelasting

Voor EV’s blijft tot en met 2024 het MRB-nihiltarief bestaan. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Voor plug-in hybrides blijft het huidige halftarief nog bestaan tot en met 2024. In 2025 wordt dat een driekwarttarief. Per 2026 gelden voor beide type auto’s de normale tarieven.

Milieu-investeringsaftrek

Deze “MIA” is een extra fiscale aftrekpost die je van de winst van je onderneming mag aftrekken en is van toepassing als een investering voorkomt op de Milieulijst die jaarlijks door RVO wordt gepubliceerd.

Voor de MIA geldt een aantal specifieke eisen. Zo moet de auto nieuw en ongebruikt zijn (op een uitzondering voor bepaalde demo’s na), en moet de investering tijdig – dat wil zeggen binnen 3 maanden na het tekenen van de (reserverings)order - worden aangemeld bij RVO. De regeling kan bij budgetuitputting worden stopgezet, wat dan wordt gepubliceerd op www.rvo.nl. Oplaadpunten staan ook op de Milieulijst, mits ze op eigen terrein staan en voor de eigen voertuigen bestemd zijn.

De MIA kun je zelf claimen als je investeert via koop of financial lease. Bij operational lease vraagt de leasemaatschappij de MIA aan en verwerkt zij de MIA in de maandelijkse leasetermijnen. Voor de afschrijving op een elektrische auto gelden de gebruikelijke afschrijvingsregels. Bij financial lease mag daarnaast de rente afgetrokken worden. Bij operational lease geldt dat voor de maandtermijn van de lease.

Advies op maat

Ben je enthousiast over elektrisch rijden, maar heb je nog vragen? Onze adviseurs geven je graag een advies op maat!

Jouw vraag betreft:

Onze voorraad elektrische voertuigen